Przejdź do menu Przejdź do treści

Tematyka

Cele konferencji:

Celem 39. Konferencji Naukowej będzie prezentacja wyników badań na temat zachowań przedsiębiorstw w warunkach nakładających się kryzysów światowych, międzynarodowych i krajowych. Ważnym problemem pozostają przestrzenne zmiany uwarunkowań gospodarczych i politycznych wpływających na rozwój podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie w różnej skali układów przestrzennych.

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na: doskonalenie koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizację i rozwój działalności przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, zmiany struktur działowych przemysłu w układach krajowych i regionalnych; rolę przemysłu w strukturze gospodarczej; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej.

Zachęcamy do udziału w konferencji:

  • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką przemysłu i usług;
  • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków geograficznych, ekonomicznych, technicznych i innych;
  • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów instytucji odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
  • doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych;
  • przedsiębiorców i przedstawicieli życia gospodarczego;
  • osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

 

Formy prezentacji wyników badań:

  • wystąpienie z referatem;
  • udział w panelu dyskusyjnym;
  • prezentacja posteru.

 

Język konferencji: polski i angielski