Przejdź do menu Przejdź do treści

Rejestracja

Zgłoszenia: e-formularz uczestnictwa wkrótce zostanie aktywowany.

 

Uwaga:

Planujemy zrealizować konferencję w trybie hybrydowym (jeżeli nie będą obowiązywać obostrzenia sanitarne).  Będzie możliwość uczestnictwa w konferencji osobiście lub wirtualnie (on-line) w łączności z pozostałymi uczestnikami. Zgłoszenie na konferencję oznacza zgodę na rejestrowanie jej obrad (w tym wygłaszanych referatów oraz głosów w dyskusji) i transmisję on-line dla innych zarejestrowanych uczestników.

W przypadku zakazu organizacji konferencji stacjonarnych przez władze lub rezygnacji z przyjazdu osobistego (zgłoszonej mailowo najpóźniej do 27 listopada 2023 r.) z powodu COVID-19 (choroby, konieczności przebywania na kwarantannie lub samoizolacji) na wniosek uczestnika zwracana jest różnica między dokonaną wpłatą a wysokością opłat z tytułu uczestnictwa wirtualnego. Zwrot różnicy w opłatach w przypadku zgłoszenia po terminie (ze względu na zamówienia usług cateringowych) jak i całkowity zwrot opłaty nie jest możliwy.

Dla uczestników on-line materiały konferencyjne zostaną wysłane pocztą po konferencji.

 

Opłata konferencyjna (do 10 listopada 2023 r.) wynosi (w tym podatek VAT):

800 zł – udział osobisty z możliwością publikacji artykułu na bazie wystąpienia (700 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego)

450 zł – udział wirtualny z możliwością publikacji artykułu na bazie wystąpienia (400 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego)

450 zł – udział osobisty bez publikacji artykułu (350 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego)

100 zł – udział wirtualny bez publikacji artykułu (materiały konferencyjne wysyłane pocztą)

50 zł – udział wirtualny bez publikacji artykułu (materiały konferencyjne wysyłane pocztą) dla członków PTG, doktorantów, nauczycieli

bezpłatnie (wirtualnie lub stacjonarnie, ze świadczeniami) – pracownicy IG UP, doktoranci IG UP i studenci SKNG/IG UP pomagający w organizacji konferencji

bezpłatnie (stacjonarnie, bez referatu i bez świadczeń) – studenci UP, którzy chcą posłuchać wygłaszanych referatów

bezpłatnie (tylko wirtualnie, bez referatu i świadczeń – materiałów) wszyscy, którzy chcą posłuchać on-line (bez referatu i bez materiałów konferencyjnych)

Wpłaty należy dokonać do dnia 10 listopada 2022 r. przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Bank Pekao SA oddział w Krakowie:

– przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
– przelew zagraniczny PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK-49, imię i nazwisko uczestnika

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy Konferencji otrzymują materiały konferencyjne, catering w czasie obrad i zaproszenie na wieczorny bankiet. Osoby, które wniosły opłatę z tytułu uczestnictwa z referatem mają prawo zgłoszenia artykułu powstałego na bazie wygłoszonego referatu do druku w czasopiśmie „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”. Druk artykułu jest uzależniony od spełnienia wymagań dla autorów dostępnych na stronie czasopisma (www.prace-kgp.up.krakow.pl) oraz otrzymania pozytywnych recenzji.