Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja

W czasopiśmie „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”

(40 punktów wg listy MNiSW) opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów,
które wpisują się w tematykę tomu (odpowiadającego tematowi konferencji).

Informujemy, że artykuły, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną opublikowane w 2023 r. Ostateczny termin składania tekstów artykułów do tomów, których wydanie planowane jest w 2023 r. to: 37 (1-2), tj. w pierwszym półroczu – 18 grudnia 2022 r., 37 (3-4) tj. na drugie półrocze – 31 stycznia 2023 r.

Publikacja artykułów jest uwarunkowana liczbą zgłoszonych referatów oraz tematycznym dopasowaniem artykułów do poszczególnych tomów Czasopisma. W pierwszej kolejności będą uwzględniane artykuły nadesłane w terminie i wpisujące się bezpośrednio w tematykę konferencji.

 

W celu zgłoszenia i procedowania artykułu niezbędne jest zatem zgłoszenie tekstu bezpośrednio przez system OJS, do którego proszę się zarejestrować na stronie czasopisma (https://prace-kgp.up.krakow.pl) i zgłosić tekst. Plik proszę nazwać Pani / Pana nazwiskiem. Proszę również zamieścić drugi plik tekstu z wyciętymi danymi pozwalającymi zidentyfikować autora – na stronie tytułowej artykułu, w sugerowanej cytacji oraz na końcu artykułu (sekcja informacje o autorze).

 

Zgłoszony tekst zostaje przyjęty do procedowania jedynie w przypadku dostosowania go do wymogów redakcyjnych – wytyczne dla autorów znajdują się pod adresem: https://prace-kgp.up.krakow.pl/wytyczne_dla_autorow  Podlinkowane dokumenty na tej stronie (np. szablon – wskazówki dla autorów) są możliwe do pobrania tylko po zalogowaniu się do systemu.

 

dr Karolina Smętkiewicz – Sekretarz Czasopisma Prace KGP PTG
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Podchorążych 2, 30-084 Kraków, p.424

 

UWAGA: Prosimy nie przysyłać artykułów na adres sekretariatu konferencji, gdzie wysyłane były zgłoszenia konferencyjne. 

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją niezbędną dla przesłania Państwa artykułu:

  1. Szczegółowe wskazówki dla autorów doc / pdf
  2. Oświadczenie o konflikcie interesów i wkładzie w powstanie publikacji doc  / pdf
  3. Oświadczenie o źródłach finansowania doc pdf
  4. Umowa wydawnicza doc pdf
  5. Formularz recenzji doc / pdf

oraz o ścisłe zastosowanie się do wymogów redakcyjnych. Szczegóły formatowania są dostępne tutaj.

 

Zaznaczamy, że zastosowanie wymaganego formatowania znacznie skraca proces wydawniczy i jest warunkiem przyjęcia do druku. Jednocześnie informujemy, że kryteria recenzji są jawne, prosimy o ich przeanalizowanie i uwzględnienie uwzględnienie przed przysłaniem tekstu, co zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnej recenzji i skróci czas jej  przygotowania.