Przejdź do menu Przejdź do treści

Program

Program Konferencji / Conference Programme – link

 Konferencja odbywać się będzie w formie hybrydowej – możliwe jest uczestnictwo stacjonarne oraz online

(MS Teams, YouTube).

 

Miejsce obrad / Venue:

Aula A1 (nowe skrzydło budynku, parter) / Lecture hall – Aula A1 (new wing of the building, ground floor)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Krakow

ul. Podchorążych 2 / Podchorążych St. 2

on-line

——————————-

Rejestracja uczestników, wszystkie przerwy kawowe i obiadowe przed Aulą A1 / Registration of participants, all coffee and lunch breaks in front of the Aula A1

POSTERY będą dostępne w holu przed salą konferencyjną podczas całej konferencji.

 

 

Informacje dla uczestniczących zdalnie / Information for virtual participant

Linki do transmisji konferencji w aplikacji Microsoft Teams i YouTube zostaną przesłane na adresy e-mail podane przy rejestracji.

The links to the conference on-line streaming by Microsoft Teams and YouTube will be sent to the e-mail addresses provided during registration.

 

 Informacje dla Autorów

 

Teksty oryginalnych artykułów naukowych (w języku polskim lub angielskim), opracowanych na podstawie wygłoszonych referatów, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, będą przyjmowane do publikacji w kolejnych tomach czasopisma Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jeśli ich problematyka mieści się w profilu czasopisma.

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów artykułów opracowanych na podstawie wygłoszonych na konferencji referatów, w postaci elektronicznej, do 20 grudnia 2023 r. przez system wydawniczy po rejestracji na stronie https://prace-kgp.up.krakow.pl

Wytyczne redakcyjne i szczegółowe informacje o profilu czasopisma oraz formatowaniu tekstu dostępne są na stronie internetowej: https://prace-kgp.up.krakow.pl

 

 

Information for Authors

 

Original scientific articles, based on conference papers, after receiving positive reviews, will be published in the succeeding issues of the Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, if their theme refers to the scope of this journal. 

Speakers are requested to submit full texts of papers in an electronic version not later than 20 December 2023, using submission system at the journal website: https://studies-igc.up.krakow.pl   

Detailed information for authors about the journal scope and text style are available at the journal website: https://studies-igc.up.krakow.pl   

 

 

Partner Konferencji / Conference partner:

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Students’ Research Group of Geographers of Pedagogical University of Cracow

Strona internetowa Konferencji / Conference website: 

https://www.przemysl.up.krakow.pl / https://www.industry.up.krakow.pl