Przejdź do menu Przejdź do treści

Organizatorzy

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Polska Akademia Nauk
– Oddział w Krakowie

 

Patronat Konferencji

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
Partner Konferencji
Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego